Deze producten mag je niet met DHL versturen

Veelgestelde vragen

Er zijn regels voor de inhoud van je pakket. Als verzender wordt je geacht te weten welke producten je wel en niet mag versturen. Uit veiligheidsoverwegingen versturen wij onder andere deze artikelen niet:

 • Alcoholische dranken
 • Kunst, antiek, edelstenen en -metalen
 • Geld, munten, betaalpassen, telefoonkaarten, waardepapieren en -documenten (zoals paspoorten)
 • Aan bederf onderhevige producten
 • Levensmiddelen en medicijnen (tenzij deze ongeconditioneerd vervoerd mogen worden en de artikelen deugdelijk verpakt zijn)
 • Menselijke organen en menselijke resten (inclusief asresten)
 • Dieren (inclusief insecten), delen van dieren (ook bont en ivoor) en jachttrofeeën
 • Planten (m.u.v. bloembollen, zaden en knollen)
 • Kerstbomen
 • Mest(stoffen)
 • Goederen waarover accijns verschuldigd zijn naar bestemmingen buiten Nederland
 • Gevaarlijke stoffen (chemicaliën, verf, accu’s en batterijen, parfum etc.). 
 • Pakketten met een eigen gebrek, die vanwege hun aard personen, handelswaar of apparatuur kunnen beschadigen
 • Producten waarvan het vervoer wettelijk is verboden in het land van herkomst, transit of bestemming
 • Producten die speciale faciliteiten, veiligheidsvoorzieningen of vergunningen vereisen
 • Producten die als aanstootgevend kunnen worden beoordeeld (zoals pornografie of goederen die politiek gevoelig zijn). Ook de verpakking mag niet als provocerend kunnen worden ervaren.
 • Verboden items (vuurwapens, explosieven, militaire goederen of (delen van) munitie
 • (Replica’s van) vuurwapens, steekwapens, slagwapens en/of delen ervan
 • Horloges met een waarde van €5,000 of meer
 • Illegale goederen, zoals namaakproducten
 • Onbegeleide bagage
 • Mest, meststoffen en plantenvoeding, niet opgelost in water. Zowel organische- als kunstmest
 • Verdovende middelen/drugs en producten die hieraan verwant zijn of er op lijken, waaronder (maar niet beperkt tot) middelen/stoffen/producten die onderworpen zijn aan de Opiumwet en/of producten die CBD (Cannabidiol) bevatten, zowel natuurlijk- als synthetisch
 • Goederen, software en technologie die militaire toepassingen kunnen hebben of kunnen bijdragen aan de productie of verspreiding van massavernietigingswapens (bijvoorbeeld kernwapens, chemische strijdgassen of biologische wapens). Dit zijn ‘dual use’ goederen zoals beschreven in EU-verordening 428/2009 en 2019/2199.