Duurzaam DHL
Op weg naar nul uitstoot

Het klimaat verandert, in een tempo dat vraagt om actie. Als organisatie met een wereldwijd bereik wil DHL een positieve beweging op gang brengen. Daarom zetten we vol in op de reductie van onze CO2-uitstoot, bijvoorbeeld door duurzaam te bouwen en straks alleen nog rond te rijden in elektrische bezorgauto’s.

DHL bouwt groene sorteerlocaties

Slim bezorgnetwerk

Onze CityHubs liggen allemaal aan de rand van stedelijk gebied. Dankzij dit fijnmazige netwerk zijn we altijd dicht bij de ontvanger en maken we zo weinig bezorgkilometers. Hierdoor kunnen wij onze vloot in rap tempo elektrificeren. Ook het netwerk breiden we uit: we bouwen 26 nieuwe hubs volledig CO2-neutraal. Deze bouwen we volgens de duurzaamheidsnormen van BREEAM. Ook moedigen we onze ServicePartners aan om te verduurzamen: impact maken we immers samen.

DHL duurzaam sorteercentrum

Groene locaties

Bij DHL eCommerce hebben we een belangrijke bestemming: transport zonder CO2-uitstoot. Daarom zijn onze nieuwe locaties gasvrij en wekken we energie op met zonnepanelen. Laadpalen voorzien onze voertuigen van stroom. De bestaande locaties verduurzamen we in rap tempo door het gebruik van ledverlichting, en insectenhotels bieden er onderdak aan kleine vrienden. Zo zie je: aan iedereen wordt gedacht.

DHL bezorger in elektrische bus

Fossielvrij onderweg

We hebben de grootste elektrische vloot van Nederland. Maar dat is geen reden om achterover te leunen. Onze ambitie is om de laatste kilometers van een pakket fossielvrij af te leggen. Om dat te bereiken, investeren we volop in ons wagenpark. Zo rijdt zeventig procent van onze bestelauto’s op elektriciteit of HVO100 brandstof: een hernieuwbare, niet fossiele brandstof.

Maximaal reduceren, volledig compenseren

We werken hard aan het terugdringen van onze uitstoot. De CO2 die we nog wel uitstoten, compenseren we via ons GoGreen compensatieprogramma. Als enige vervoerder doen we er een schepje bovenop en compenseren we via het corporate GoGreen programma én via Land Life Company. Want alleen door onze krachten te bundelen, zetten we daadwerkelijke verandering in gang.

Een GoGreen-certificaat om trots op te zijn

DHL streeft ernaar om de CO2-uitstoot tot een minimum te beperken. Tot we volledig emissievrij bezorgen, compenseren we onze restuitstoot. Als zakelijke verzender steun je Gold Standard-gecertificeerde projecten en draag je daarnaast actief bij aan natuurherstel op grote schaal binnen Europa. In My DHL Portal zie je standaard hoeveel CO2 je elke maand hebt uitgestoten en gecompenseerd. Elk jaar krijg je daar een SGS-gevalideerd certificaat bij. Daarop staat je totale compensatie, en in welke compensatieprojecten we samen hebben geïnvesteerd. Iets om trots op te zijn, en als inspiratie te laten zien. Omdat we samen het verschil maken.

Ga naar My DHL Portal

GoGreen: het klimaat beschermen

Met onze gecertificeerde ‘Gold Standard’-projecten compenseren we niet alleen de uitstoot, maar leveren we ook een bijdrage aan het bevorderen van de economie in minder ontwikkelde landen. Ook helpen we het leven verbeteren van de lokale bevolking. Een voorbeeld? In Lesotho (Afrika) ontvingen huishoudens Save80-kachels die tot 80 procent besparen op brandhout. Door te koken op deze kachels, wordt niet alleen de uitstoot van broeikasgassen verminderd, ook worden mensen niet langer blootgesteld aan schadelijke rook tijdens het koken.

Land Life Company: partner in bossen

In samenwerking met Land Life Company zetten we ons actief in voor het herstellen van de natuur. Via grootschalige Europese herbebossingsprojecten halen we actief CO2 uit de lucht, en herstellen tegelijkertijd de biodiversiteit en ecosystemen op de plantlocaties. Ook bieden de projecten de lokale gemeenschap sociale en economische voordelen.

Trees For All: partner in bomen

We zetten collega’s en klanten ook graag aan het werk. Samen met onze partner Trees for All bouwen we DHL bedrijfsbossen. Dicht bij huis in Noord-Brabant en Limburg, maar ook verder weg in het Kibale National Park in Oeganda en het Bongo District in Ghana. We grijpen elke gelegenheid aan om ons bos uit te breiden. Zo kunnen onze medewerkers hun verlofuren doneren en een of meerdere bomen planten. Ook ontvangen onze klanten regelmatig een tevredenheidsonderzoek – voor elke ingevulde enquête planten wij een boom.

Certificaten Trees for All