GOGREEN-PROGRAMMA
Waarom we mens én natuur helpen

Ontwikkelingssamenwerking en CO2-reductie in ontwikkelingslanden kun je niet los van elkaar zien. Als voedsel, drinkwater en een dak boven je hoofd geen gegeven zijn, is uitstoot terugdringen onmogelijk. Daarom richten we ons via het GoGreen-programma niet alleen op CO2-reductie en compensatie, maar bevorderen we ook de economie en leefomstandigheden in onder andere Eritrea, Lesotho en China.

Eritrea

Waterputten

DHL investeert overal ter wereld in Gold Standard-gecertificeerde projecten. Bijvoorbeeld in Eritrea, waar we waterputten herstellen en verstevigen. Daardoor kan de bevolking erop vertrouwen dat het water drinkbaar is en niet gekookt hoeft te worden – wat jaarlijks gemiddeld 70.000 ton CO2 scheelt.

China-Sichuan

Biogasfornuizen

In de Chinese provincie Sichuan investeren we in biogasfornuizen waarmee de bevolking organisch afval omzet in bruikbare energie. In 2014 won het project er de National Energy Globe Award mee.

Lesotho

Duurzame kachels

In 2018 won een van onze projecten deze prijs: samen met SolarLights brachten we Save80-kachels naar arme gemeenschappen in Lesotho. Die vangen broeikasgassen op en stoten minder schadelijke rook uit.

Natuurherstel
Handen uit de mouwen met Land Life Company

We zetten een stap extra door ook te investeren in natuurherstel. Samen met Land Life Company herstellen we Europese natuur. Omdat we zien dat ecosystemen kwetsbaar zijn: op veel plaatsen staat de biodiversiteit nu al enorm onder druk door ontbossing en opwarming van de aarde.

Ariza, Spanje

In Spanje richt klimaatverandering veel schade aan. Het land wordt heter, droger en minder vruchtbaar. Door bomen te planten, steken we daar een stokje voor. Samen met Land Life Company plant DHL twaalf lokale boomsoorten in de omgeving van Ariza, centraal Spanje.

Torre de Tavares, Portugal

Portugal krijgt steeds vaker te maken met bosbranden en langdurige droogte. Daarom platen we 55.000 bomen in Torre de Tavares, op bijna 90 hectare grond. Die bomen slaan CO2 uit de lucht op en zetten dit om in zuurstof. In Portugal verwachten we met dit project in de komende veertig jaar 13.641 ton CO2 op te slaan.

Skridufell, IJsland

Wie wel eens op IJsland is geweest, herinnert zich geen bomen: die zijn er namelijk nauwelijks. Vroeger was dat anders. Ooit was ongeveer veertig procent van het eiland met bos bedekt. Land Life Company en DHL zetten zich samen met de IJslandse overheid in om deze wouden te herstellen. Dat levert wat op: we schatten dat we er de komende veertig jaar 87.400 ton CO2 mee opslaan.

Benieuwd wat we nog meer in Europa doen?

Je leest erover op ons gezamenlijke dashboard met Land Life Company. Daar vind je coördinaten van onze plantlocaties, interviews met locals en nog veel meer.

Youtube gebruikt cookies, wanneer een video wordt afgespeeld, om statistieken bij te houden over welke video's een gebruiker heeft bekeken en van de voorkeuren van een gebruiker voor ingesloten YouTube video's.